• หากต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ตามขั้นตอนง่ายๆ คลิก

 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าที่ได้สั่งไปแล้วต้องทำอย่างไร?

  ทางเรามีนโยบายบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงท่านโดยเร็วที่สุด ดังนั้นหากคุณต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ (รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า การเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง และการเพิ่มหรือยกเลิกรายการสินค้า) กรุณาติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-210-8722, 083-926-7744, 097-024-0012  (จ. - ส. 9am - 6 pm)

 • บริการจัดส่งด้วยรถของบริษัทครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง?

  ตารางรอบรถและค่าบริการจัดส่ง คลิก

 • หากต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  1.ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า

  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

  สาเหตุการคืน / เปลี่ยนสินค้า

  เงื่อนไขการคืน

  รายละเอียดที่ต้องการ
  ตัวอย่างสินค้าที่พบ ภาพถ่าย สภาวะการจัดเก็บ
  1.กรณีพบสิ่งแปลกปลอม ,บรรจุภัณฑ์แตก/รั่ว ,สินค้าเสียหาย

  เงื่อนไข

   - สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

   - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

  ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า / /  
  2.กรณีสินค้าขึ้นรา ,เนื้อสัมผัส/รสชาติผิดปกติ

  เงื่อนไข

   - สินค้าไม่ตรงตาม spec.

   - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

  ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า / / /
  3.กรณีสินค้าบรรจุไม่ครบ ,ฉลากผิด

  เงื่อนไข

   - สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน

   - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

  ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า   /  
  4.กรณีขนส่งลงสินค้าผิด / ออเดอร์จัดผิด

  เงื่อนไข

   - ตรวจสอบสินค้า และสภาพสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า

   - สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน

   - สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

   - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

  ภายใน 1 วัน ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับสินค้า   /  

  หมายเหตุ

  - ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งเรื่องกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่จัดส่งใน invoice หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

  - ในกรณีที่ 1 และ 2 ทางบริษัทฯ จะนำรถไปรับสินค้าที่มีปัญหากลับคืนมาเพื่อตรวจสอบโดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับ หรือไม่ได้เก็บสินค้าไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าทุกกรณี

  - การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางแผนก QC ของบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

  - ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

  - ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น จากทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า

  2. ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

  1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อ 097-018-9265 / 083-926-7744 หรือทางอีเมล ที่ cso@synova.biz พร้อมแจ้งคำสั่งซื้อ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหา

  2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล

  3. กรุณาจัดเก็บ หรือเตรียมสินค้าที่มีปัญหาส่งคืนกลับทางบริษัทฯ