ลูกค้าสามารถเลือกวิธีส่ง - รับสินค้าได้ ระหว่าง ใช้บริการจัดส่งสินค้า : โดยบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ ด้วยรถขนส่งของบริษัท หรือรถขนส่งเอกชน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า) หรือ รับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัท ซินโนวาจำกัด(สำนักงานใหญ่)1. จัดส่งสินค้าด้วยพนักงานของบริษัท (จัดส่งสินค้าได้ทุกประเภท)

เหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไป ธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการสั่งสินค้าหลากหลาย หรือมีปริมาณมาก ทั้งสินค้าอุณหภูมิปกติ และ สินค้าแช่แข็ง ซึ่งสินค้าจะถูกจัดส่งด้วยรถขนส่งควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของบริษัท พร้อมระบบ GPS Tracking ตลอดระยะทาง จนถึงมือลูกค้า การส่งในรูปแบบนี้ ลูกค้าจะได้รับการติดต่อนัดหมายการส่งสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการรับสินค้าเนื่องจากสินค้าแช่แข็งจะต้องได้รับการจัดเก็บในอุณหภูมิที่แช่แข็งเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า

ฟรี! ค่าจัดส่ง (ตามรอบรถของบริษัท)
  • สำหรับลูกค้าในกทม. และปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,200 บาท
ตารางรอบรถและค่าบริการจัดส่ง
หมายเหตุ
หากยอดสั่งซื้อสินค้าไม่ถึงมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด จะมีค่าบริการในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม
* สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด สามารถตรวจสอบพื้นที่จัดส่งได้จาก ตารางรอบรถ หรือ สอบถามฝ่ายบริการลูกค้า  


2. ฝากสินค้าส่งโดยรถขนส่งเอกชน (จัดส่งได้ทั้งสินค้าแห้งและแช่แข็ง)

ทางเลือกสำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่งตามรอบรถของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการขนส่งสินค้าได้หลายจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะติดต่อท่าน เพื่อแจ้งชื่อบริษัทขนส่งที่จะให้บริการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดและพื้นที่ของท่าน พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • กรณีสั่งสินค้าแช่แข็ง : ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่ากล่องโฟม+น้ำแข็งแห้ง ในราคา 375 บาท/ชุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • บริษัทไม่สามารถรับประกันสินค้าได้ หากเกิดปัญหากับสินค้า ทางลูกค้าจะต้องขอเคลมกับบริษัทขนส่งเอกชนโดยตรง
  • กรณีไม่ได้รับสินค้า หรือ สินค้าสูญหาย โปรดนำใบรับสินค้ามาทวงถามบริษัทเอกชนผู้ให้บริการขนส่ง ภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดผู้ให้บริการขนส่งเอกชนอาจไม่รับผิดชอบ
  • วิธีจัดส่งนี้มีความเสี่ยงต่อพัสดุที่ส่ง เช่น อาจมีการบุบของกล่อง และคุณภาพสินค้าภายใน เป็นต้น
  • สินค้าประเภทขวดแก้วที่แตกเสียหายง่าย บริษัทขนส่งเอกชนจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 3. รับสินค้าด้วยตนเอง

ลูกค้าสามารถเลือกมารับสินค้าด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ 431 ตามวันและเวลาที่แจ้งทางอีเมล