เราผลิตเพสตรี้ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติภายใต้การกำกับดูแลของเชฟมืออาชีพ ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและขนาดสม่ำเสมอ นอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์เพสตรี้แช่แข็งแบบพรีพรูฟ (Pre-Proofed Frozen Pastry) ที่ช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าแรงแต่ประสงค์ที่จะอบเองหน้าร้านอีกด้วย ทั้งนี้เรายังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

เพสตรี้แป้งโดว์ 2 รายการ
Prev Prev
Page 1 of 1

Prev Prev
Page 1 of 1