เบื้องหลังความอร่อย ช่วยคิดสูตรเบเกอรี่ ขนมหวานและเครื่องดื่ม

คุณมะปราง CEO & FOUNDER บริษัท SYNOVA เบื้องหลังที่มาที่ไปของธุรกิจ เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจโดยเฉพาะเครื่องดื่มและเบเกอรี่ จากเดิมที่ทางบริษัทโฟกัสไปที่ลูกค้ารายใหญ่ แต่ปัจจุบันเห็นร้านค้าประเภท SME มากขึ้น

กิจกรรมเพิ่มเติม