เค้กแช่แข็งของ ซินโนวา ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเชฟที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง มีจุดเด่นที่รสชาติไม่แตกต่างจากเค้กแช่เย็น และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานหลายเดือน ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตสูง ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ ระดับ HACCP ควบคู่ไปกับ ความสะดวกในการใช้งานในการนำมาจัดวางให้เหมาะสมกับการขายในแต่ละวัน เป็นการลดของเสีย และ เพิ่มพูนผลกำไร

เค้กแช่แข็ง 34 รายการ
Page 3 of 4

Page 3 of 4