กาแฟสกัดเย็นเข้มข้นนานกว่า 14 ชั่วโมง แบบแช่แข็ง จากแหล่งปลูกกาแฟในประเทศไทยที่มีชื่อเสียง ด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียงนำมาทำละลาย นำไปทำเครื่องดื่มกาแฟสกัดเย็นได้หลากหลายเมนู

กาแฟสกัดเย็น 2 รายการ
Prev Prev
Page 1 of 1

Prev Prev
Page 1 of 1