แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระค่าสินค้าด้วยวิธี โอนเงินผ่านธนาคาร / ATM / Internet Banking ท่านสามารถแจ้งการชำระค่าสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์

ช่องทางนี้ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และข้อมูลครบถ้วนที่สุด สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง